Công ty thấu hiểu bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng cũng chính là trách nhiệm của mucinvido.com nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của mucinvido.com, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0902 885 042 hoặc email: mucinvido@gmail.com

Công ty cam kết bảo mật mọi thông tin của khách hàng tại mucinvido@gmail.com; nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, công ty buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

Cảm ơn quý khách hàng tin tưởng mua hàng tại mucinvido@gmail.com